Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Villige frivillige eller velferdsgisler?

03.06.2022 52 min

Skal frivillige redde velferdsstaten? I denne debatten fra Litteraturhuset i Bergen settes fingeren på et stort og uløst problem. Ifølge perspektivmeldingen tilsier økonomiske beregninger at frivillige bør overta oppgaver fra den offentlige eldreomsorgen, men forskning viser at ulønnet omsorgsarbeid utført av pårørende allerede utgjør like mye eller mer enn det offentlige. Er det mulig å fordele ansvaret for syke eldre på en mer rettferdig og likestilt måte? Hvordan kan eldre selv bevare helse og livsglede ved å bli frivillige?

Medvirkende

Gjest:
Gisle Erlien, pårørende
Gjest:
Line Iden Berge, psykiater og forsker
Gjest:
Per Klinge, frivillig
Gjest:
Randi Kveine, pårørende
Gjest:
Tord Skogedal Linden, forskningsleder for omstilling i offentlig sektor
Medvirkende:
Psykolog og forsker Anna Helle-Valle
Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Ekstern Produksjon