Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Striptease, porno og prostitusjon

11.03.2022 · 55 min

I fjor vedtok flertallet i Trondheim bystyre at strippeklubber ikke skulle få skjenke alkohol. Bystyrets flertall vektla forhold som likestillingshensyn/diskriminering, trakassering, utnytting av sårbare mennesker, menneskehandel og byens profil og omdømme i sitt vedtak, men tingretten konkluderte med at vedtaket var ugyldig, og begrunnet det med at ulemper ved stripping ikke er et alkoholpolitisk argument. Denne debatten handler ikke primært om juridiske tolkninger av den aktuelle saken, men om i hvilken grad det er behov for politiske målsettinger på feltet.

Medvirkende

Gjest:
Elin Marie Andreassen, gruppeleder for Trondheim FrP
Gjest:
Professor emerita Agnes Bolsø, kjønnsforsker
Gjest:
Varaordfører i Trondheim, Mona Berger, SV
Produsent:
Millimedia
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Harry Arne Solberg