Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter
Debatt i P2

13. november 2020

13.11.2020 · 57 min

Som i de fleste andre land vi sammenligner oss med, øker ulikhetene også i Norge. Regjeringens ulikhetsmelding fra 2019 slår fast at den viktigste årsaken til det er økte toppinntektsandeler – altså at de rikeste er blitt rikere. Skattesystemet er et av de mest treffsikre verktøyene for å gjøre noe med den økte ulikheten. I det norske skattesystemet er formuesskatten per krone den skatten som omfordeler mest. Den sittende regjeringen har redusert formuesskatten med mange milliarder siden 2015. I forslaget de statsbudsjett for 2021 foreslår de ytterligere 1,4 milliarder kroner i kutt. De mener formuesskat-ten er en særnorsk skatt som er skadelig for norsk verdiskaping. Imidlertid har forsøk på å doku-mentere denne påstanden gitt magre resultater. I begynnelsen av oktober ble en ny studie bestilt av regjeringen lagt fram. Forskere ved NMBU og Frisch-senteret undersøkte små og mellomstore bedrifter og fant ingen negativ effekt av formues-skatten for arbeidsplasser og investeringer. Tvert imot mener de formuesskatten ser ut til å ha posi-tivt effekt for sysselsettingen. Det har skapt stor debatt. Vi fortsetter denne hos oss.

Mer informasjon

Tilgjengelig fra:
13. november 2020 kl. 13:00
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Produksjonsår:
2020
Lengde:
57 min

Medvirkende

Medvirkende:
Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved UiO
Medvirkende:
Martin Blomhoff Holm, postdoktor i økonomi ved UiO
Medvirkende:
Simen Markussen, seniorforsker ved Frisch-senteret
Produsent:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Ekstern Produksjon