Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Hvordan øke valgdeltakelsen blant innvandrere?

19.05.2023 56 min

Norge har laveste valgdeltakelsen i Skandinavia. Personer med innvandrerbakgrunn stemmer sjeldnere enn andre. Det er tydelige sosiale forskjeller i deltakelse, tillit, og i tro på at det er mulig å påvirke politikken. I denne samtalen spør vi hva som er årsakene bak at personer med innvandrerbakgrunn stemmer i mindre grad enn andre? Hvilke tiltak som kan iverksettes for å endre dette? Og hvem som egentlig har mulighet til å gjøre noe med det?

Medvirkende

Medvirkende:
Hoda Imad
Medvirkende:
Johannes Bergh
Medvirkende:
Øyvin Kleven
Produsent:
millimedia.no
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Sylo Taraku