Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

22. januar 2018

22.01.2018 · 57 min

Friluftsliv og barnefattigdom. Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund arrangerte debatt på Litteraturhuset i Oslo torsdag 11. januar. Tema: deltagelse i friluftsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Hvordan kan vi bidra til at alle barn og unge får et reelt tilbud om friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi?

Medvirkende

Gjest:
Kjersti Eknes, seniorrådgiver Bufdir
Gjest:
Morten Thaulow, seniorrådgiver Miljødirektoratet
Gjest:
Rune Svensson, direktør Oslofjordens Friluftsråd
Gjest:
Thale Solli Kvernberg, prosjektkoordinator ALLEMED
Gjest:
Åse Strandbu, professor NIH
Produsent:
Millimedia AS
Programleder:
-
Programleder:
Erling Dokk Holm