Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

Folkefest for fremtiden: Sammen for aldring

06.01.2023 50 min

Vi snakker mest om sykepleiere når vi snakker om eldreomsorg. Musikkterapeuter, psykologer og leger har alle utdanning på masternivå og sitter på verdifull kompetanse for eldrefeltet, men er færre i antall og har en mindre tydelig stemme på feltet. Hvilket bidrag kan musikkterapeuter, leger og psykologer ha i eldreomsorgen? Kommer behovet for å bygge egen profesjon i veien for gode tverrfaglige samarbeid? Hva skal til for å løfte eldrefeltet innen musikkterapi, medisin og psykologi? Det fjerde og siste møtet i Folkefest for fremtiden-serien utforsker betydningen av tverrfaglig solidaritet for en god alderdom

Medvirkende

Medvirkende:
Anne Karine Aspholt Monsen
Medvirkende:
Elisabeth Skaar
Medvirkende:
Frode Aass Kristiansen
Medvirkende:
Kristine Gustavsen Madsø
Medvirkende:
Runa Kongsvik
Medvirkende:
Ruth Grung
Medvirkende:
Sissel Sanden-Venge
Produsent:
Millimedia
Programleder:
Anna Helle-Valle
Programleder:
Ekstern Produksjon