Debatt i P2

Aktuelle kultur- og samfunnsdebatter

20. mai 2019

20.05.2019 · 57 min

Er demokratiet i fare? Stadig større grupper ser ut til å vende ryggen til de etablerte, demokratiske partiene. Protestbevegelser er på frammarsj og vinner stadig nytt terreng. Hva er årsaken til dette? Er det snakk om en dyp tillitskrise eller et forbigående politisk opprør? Hvordan kan vi slå ring om og styrke det demokratiske systemet?

Medvirkende

Medvirkende:
Jo Skårderud
Medvirkende:
Bård Larsen - Bård Larsen arbeider som historiker i tankesmien Civita
Medvirkende:
Cathrine Moe Thorleifsson - forsker ved Universitetet i Oslo, Senter for ekstremismeforskning
Medvirkende:
Hannah Gitmark, fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i tankesmien Agenda
Medvirkende:
Snorre Valen - Tidligere nestleder i SV
Programleder:
Ekstern Produksjon