BluesAsylet

Programansvarlig: Knut Reiersrud

Var svart musikk et demokratiprosjekt

12.02.2022 · 57 min

Hvis man betrakter jazz og blues som tidlig populærmusikk: Var svart musikk et demokratiprosjekt, eller var denne musikken underlagt kommersielle interesser og kapitalister som ønsket å bevare det bestående. Programmet ser på Theodor Adornos kritikk av populærmusikken, og undersøker om han kan ha tatt feil når det gjelder svart musikk.