Afrikas historie

Afrikas historie fortalt på ny. Kolonitidens feilaktige historiefortelling har måttet vike. Nå kommer ny kunnskap og nye perspektiver om Afrikas historie og vår felles fortid. Ved Tore Linné Eriksen og Karen Frivik

6. september 2020

06.09.2020 30 min

Ved Karen Frivik.