Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

27.01.2022 26 min

Maja dåeriesmoerh teknihkine åtna, så daenbiejjien åadtjode akte reprise govledh. Marja Mortensson sov laavloem "johtelohken" bijre soptsesteminie.

Medvirkende

Gjest:
Marja Mortensson
Programleder:
Maja Sofie Fjellström