Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

28.12.2021 · 26 min

Jåvletradisjovnh, jaepie goh vaaseme jïh orrejaepie lea dan saadtegen aamhtesh. Inga Emelie Joma lea guessie.

Medvirkende

Gjest:
Inga Emelie Joma
Programleder:
Ailin M. Danielsen