Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

23.12.2021 · 26 min

Daenbiejjien åadtjode akte jåvle-vaajese govledh.

Medvirkende

Medvirkende:
Anne Grethe Leine Bientie
Programleder:
Maja Sofie Fjellström