Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

16.12.2021 · 26 min

Daenbiejjien åadtjode saemien lidteratuvre jih jåvle-jijjen bijre govledh.

Medvirkende

Omtalt:
Maja Kristine Jåma
Omtalt:
Ronald Urheim
Programleder:
Maja Sofie Fjellström