Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

12.10.2021 · 26 min

Jåaktan Fovsen Njaarke sïjte jillemesreaktesne vïtneme. Daenbiejjien maahtah abpa aamhtsen bïjre govledh, jïh maagkeres domtesh almetjh dåapmoen mænngan åadtjoejin. Buerie båateme!

Mer informasjon

Tilgjengelig fra:
12. oktober 2021 kl. 12:04
Tilgjengelig til:
Alltid tilgjengelig
Produksjonsår:
2021
Lengde:
26 min

Medvirkende

Gjest:
Ellinor Marita Jåma
Gjest:
Leif Arne Jåma
Gjest:
Torbjørn Steen
Programleder:
Ailin M. Danielsen