Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

06.12.2022 26 min

Daenbiejjien åadtjode naan saernieh Saepmeste jih akte vaajese govledh.

Medvirkende

Programleder:
Maja Sofie Fjellström