Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

20.10.2022 26 min

Minngebe våhkoe lea gïelevåhkoe. Daenbiejjien åadtjoeh govledh maam Åarjel-Saepmesne heannede.

Medvirkende

Gjest:
Hanne-Lena Wilks
Gjest:
Josefina Skerk
Gjest:
Maidi Steinfjell
Gjest:
Toini Bergstrøm
Omtalt:
Dan Richard Mortensson
Omtalt:
John Kristian Jåma
Omtalt:
Máret Rávdná Buljo
Omtalt:
Marja Mortensson