Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

05.07.2022 · 26 min

Dïhte orre BlimE laavloem aadtjegh åarjelsaemiengïelesne luejhtieh. Artiste Ole Henrik Bjørkmo Lifjell laavloen bïjre soptseste.

Medvirkende

Gjest:
Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell
Programleder:
Ailin M. Danielsen