Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

28.06.2022 · 26 min

Ålma Oslosne almetjh vuatjeme, jïh saemiedigkielïhtsege Ole-Henrik Lifjell dan bïjre sopteste. Aaj åadtjoeh akte vaajesem govledh.

Medvirkende

Gjest:
Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell
Programleder:
Ailin M. Danielsen
Reporter:
Line-Alette Bjørnback Varsi