Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

21.06.2022 · 26 min

Daenbiejjien åadtjoeh govledh ahte akte noere nysenæjja lij meatan prinsessam heevehtidh. NRL rïjhketjåanghkoem lij dan hïeljen gusnie dah sijjen orre åejvie veeljeme, jïh akte åarjelsaemien tjiehpiedæjja baalhkam åådtjeme.

Medvirkende

Gjest:
Gunilla Påve Wilks
Gjest:
Inge Even Danielsen
Gjest:
Meerke Laimi Thomasson Vekterli
Omtalt:
Berit Marie Eira
Omtalt:
Nils Ante Oskal Eira
Programleder:
Ailin M. Danielsen
Reporter:
Dan Robert Larsen
Reporter:
Ine Julia Rojahn Schwebs
Reporter:
June Grønnvoll Bjørnback