Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

12.05.2022 26 min

Dan biejjien åadtjode ånnetje doen jih dan bijre govledh.

Medvirkende

Gjest:
Ina-Theres Sparrok
Programleder:
Maja Sofie Fjellström