Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

13.04.2023 26 min

Jååktan Ålja jih Energiministere akte tjåanghkoe Åarjel Fovsen njaarkine utnieh, jih dijjieh åadtjode dan bijre govledh.

Medvirkende

Gjest:
Eirik Bønner
Gjest:
Terje Aasland
Omtalt:
Leif Arne Jåma
Programleder:
Maja Sofie Fjellström