Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

12.04.2022 · 26 min

Natalie Carrion edtja sov voestes laavloem åarjelsaemiengïelesne dan laavadahken SGPsne laavlodh.

Medvirkende

Gjest:
Natalie Carrion
Programleder:
Ailin M. Danielsen