Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

23.03.2023 26 min

Frode Fjellheim edtjien akte earoe baalhka åadtjodh, jih dijjieh åadtjode dan bijre daenbiejjien govledh.

Medvirkende

Gjest:
Frode Fjellheim
Programleder:
Maja Sofie Fjellström
Reporter:
Biret Inger Mathisdatter Eira.