Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

24.03.2022 · 26 min

Daenbiejjien åadtjode govledh guktie lea turneesne årrodh.

Medvirkende

Gjest:
Lene Cecilia Sparrok
Programleder:
Maja Sofie Fjellström