Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

17.03.2022 · 26 min

Daenbiejjien åadtjode identiteete jih gielem bijre govledh.

Medvirkende

Gjest:
Heidi Johanne Blomli
Gjest:
May Britt Blomli
Medvirkende:
Bjørn Solli
Programleder:
Maja Sofie Fjellström
Reporter:
Laila Lanes