Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

08.03.2022 · 26 min

Evtebe hïeljen lij akte dåarjoeaksjovne Fovseninsie, jïh daenbiejjien åadtjoeh dan bïjrem govledh.

Medvirkende

Gjest:
André Skjelstad
Gjest:
Frøydis Finnseth Jensen
Gjest:
Leif Arne Jåma
Gjest:
Torbjørn Lindseth
Programleder:
Ailin M. Danielsen