Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

10.01.2023 26 min

Eatneme- jih beapmoeministere Sandra Borch Fovsesne jååktan lij, jih daenbiejjien åadtjode govledh guktie dihte lij!

Medvirkende

Gjest:
Leif Arne Jåma
Gjest:
Sandra Borch
Programleder:
Maja Sofie Fjellström
Reporter:
Ingrid Lindgaard Stranden