Åarjel Faaroe - Sørsamisk magasin

Sørsamiske magasinsendinger med reportasjer.

Åarjel faaroe - Sørsamisk magasin

03.01.2023 26 min

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen lea histovrijh saemeste åadtjeme, jih dijjieh åadtjode akte dejstie daenbiejjien govledh.

Medvirkende

Gjest:
Thomas Ole Andersen
Omtalt:
Lise-Ellen Ramstad
Programleder:
Maja Sofie Fjellström
Reporter:
Henrik Andersen Turi