Kategorier

Naturens verden

Søndag 12. aug · Svinør - Svinør ligger sør i Lindesnes kommune, like ved det kjente landemerket, Lindesnes fyr. I dag er det bare feriegjester som er på øya. Men dete var et sentralt sted langs skipsleia i tidligere tider, og fortsatt kan man se sporene av stor rikdom fra ei tid med hummerfangst og skipstrafikk. På Svinør finner du også det som kalles kjærlighetshagen, som en engelsk kaptein skal ha fått anlagt på 1870-tallet slik at han kunne spasere sammen med den unge piken Gina uforstyrret. Svinør var også et sentralt sted for sjørøveri i gamle tider.

Friluftsmagasinet

11. august - Gjennom alle tider har folk vandra gjennom den ville Aurlandsdalen i Sogn og Fjordane, i haust blir den Historisk vandrerute. Langs denne gamle ferdavegen mellom aust og vest, var det også fleire gardar. Her var livet til tider svært tøft. Mineral i fjellet gir næring til plantar og tre, og tette fjellveggar gir ein drivhuseffekt i den fuktige Aurlandsdalen. Her er det også mange soger langs vegen, både om huldre og naturfenomen.

Naturens verden

5. aug · Vega - Vega består av 6500 øyer, holmer og skjær. I 2004 fikk øylandskapet på Helgelandskysten status som verdensarvområde. I dag er det fastboende på to av øyene. Men de har vært bosetning på mange av de andre øyene, som nå er sommersted for folk med røtter i lokalsamfunnet. Midt i øyriket ligger Skogsholmen. Her var internatskolen for øyfolket. I dag er det gjestgiveri i den gamle skolen som drives av to unge damer. Hver sommer kommer også beitedyr til øya for at det gamle kulturlandskapet skal komme tilbake.

Friluftsmagasinet

4. august - Frå Kongsvold Fjeldstue på Dovre kan ein gå flotte fjellturar i alle himmelretningar. Både Pilegrimsleden og Kongevegen går innom Kongsvoll. På turane innover Dovre kan ein treffe på moskus, villrein, jerv og fjellrev. Rett ved fjellstua ligg Kongsvoll Fjellhage som blir drifta av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim, På grunn av færre beitedyr og klimaendringar kan hagen gro igjen av trær.

Naturens verden

29. jul · Helgøya - Helgøya er vår største innlandsøy. Den ligger midt i Mjøsa i Hedmark og med utsikt til Oppland. Her ute holder de på tradisjonen med å høste av den fiskerike innsjøen. Helgøya er ei frodig øy, og det er flere hundre ulike blomsterarter på den 18 kvadratkilometer store øya. Blomstene trekker til seg flere av våre viktige insekter, og for å lære mer om dem kan man bli med på en vandring langs biestien. Eller man kan gå rundt i den historiske hagen på Hovelsrud gård som er tilbakeført slik den var i 1840

Friluftsmagasinet

28. juli - I dag får de vera med på heimvegen til Kirsten og Jeremy på Aalstveit gard i Hemsedal. Der driv dei med ei salig blanding av friluftsliv, gardsdrift, helse og personleg utvikling gjennom diverse aktivitetar i naturen. For dei er ikkje natur og friluftsliv hobby, det er livsstil...

Naturens verden

22. jul · Nyksund - Det lille fiskeværet Nyksund ble fraflyttet i 1975. Frem til da, var dette et viktig fiskevær, fordi det lå så nær de rike fiskefeltene utenfor Vesterålen. Det lille været var glemt i mange år, helt til en tysk turist tilfeldigvis kom dit på motorsykkel. Siden da strømmet nye mennesker og nye ideer til Nyksund. I dag er det omlag 20 fastboende der. De gamle fiskebrukene og bryggehusene står der fortsatt, men nå med nytt innhold. Det var her juksamaksinen ble funnet opp på 1960-tallet, og den bidro til å revolusjonere fiskeflåten. I Nyksund, som ligger på Nyksundøya nord for Langøya kommer man tett på storhavet som fråder på stormfulle dager.

Friluftsmagasinet

21. juli - Ved våtmarksenteret i Dokkadeltaet ved Ransfjorden padlar ungane i kano, fiskar og er med på å merke fuglar som blir fanga i store nett i skogen.

Naturens verden

15. jul · Arnøya - Under andre verdenskrig ble Arnøya i Nord-Troms, ytterst mot Lyngenfjorden og Lopphavet sentral i overvåkingen av tysk skipstrafikk. Norske og sovjetiske agenter holdt til i huler på den ulendte øya og rapporterte trafikken, som igjen resulterte at de allierte senket flere tyske skip. Agentene - eller partisanenene, som de også kaltes - var prisgitt hjelp fra lokalbefolkninga. Men i 1943 ble de oppdaget og flere ble henrettet av tyskerne. Arnøytragedien står for alltid risset inn i lokalbefolkningas minne. Vi blir med lokalhistoriker og pensjonert lærer, Kåre Nilsen, på en vandring i fotsporene til hjelperne og partisanene

Friluftsmagasinet

14. juli - Det kan fortsatt vere ein bøyg for mange fiske- og jaktglade jenter å entre eit mannsdominert miljø. Jentesamlingar er tingen! Vi møter kvinner i Norges jeger- og fiskarforbund i Vest-Agder, og prøvar fiskelykka på Odderøya i Kristiansand. Der høyrer vi om eigne jentekveldar på skytebana og andre aktivitetar, som dei håpar skal få fleire jenter til å bli med. Dei fortel også om spennande villsvinjakt i Polen og Sverige, om symjeturar i iskaldt vatn for å hente felt bever og om jentefellesskap på tvers av fylkesgrenser.

Naturens verden

8. jul · Måløy - I Måløy har dte kommet opp flere fargerike og store veggmalerier i sentrum. Det er et prosjekt for å sette farge på byebildet. Fiskerisamfunnet i Nordfjord ligger nær de rike fiskefeltene og var tidlig ute med moderne fiskeindustri. Men Måløys beliggenhet ble også sentral under andre verdenskrig. I romjula i 1941 våknet folk til et inferno som brøt julefreden. Det ble senere kjent som måløyraidet. I dag er det ikke mange sporene etter det i byen. Men snart kan du gå inn i et opplevelsessenter og bli tatt med tilbake til de dramatiske dagene. Ved bruk av filmer, lyd og lukt kommer man nær på opplevelsene folk hadde for 77 år siden. Mange lever av fiske. Men det er også mange som driver sportsfiske, og dersom alt faller på plass, kan man fiske etter makrellstørje med stang i Måløy

Friluftsmagasinet

7. juli - Ei av dei historiske vandrerutene som Turistforeininga og Riksantikvaren har laga rundt om i landet, er Brudleruta i Vest-Agder. Dette var ein gamal ferdaveg mellom Kvinesdal og Sirdal, her gjekk også brudefølgja over fjellet til kyrkja. Brudle betyr ikkje berre brudefølgje, men også ei rekkje med steinar lagt etter kvarandre på fjellet, ein for kvar person i følgjet. Det går to dramatiske segner frå før og etter svartedauden om korleis namnet blei til der Brudleruta startar i Kvinesdal. I ein skjerma dal med fiskevatn og elver, grassletter og bærlyng, ligg Atlakstølen. I fjella er det ryper, elg og småvilt. På ein kaffipause langs den historiske Brudleruta kjem vi også inn på eit godt myggmiddel, som eigentleg er kløstillande salve. Vel oppe på fjellet får vi endeleg sjå brudlene, eller steinrekkjene, som eit mektig minne om farne tider.