Natur

Sist sendt

 • Naturens verden

  Søndag 15. april - Edellauvskogar Les mer med ask er også rike på andre artar som moser, lav, insekt og blomster. Men aska står i fare for å dø ut i Noreg. Soppen som gir askeskuddsjuke og drep trea, kom frå Asia og sprer seg raskt med vinden. Redninga kan vere enkelte asketre sine gener, som står imot soppangrepet. Når askeskogen dør, kan den svartelista platanlønna overta, også i naturreservat der vi ikkje skal gripe inn. Vi skal også høyre at fleire biller, planter og soppar er avhengige av brann og høge temperaturar. No brenn det for lite, og dei kan dø ut. Dagens art er steinkobbe.

 • Naturens verden

  8. april - No når våren i havet Les mer har starta, kjem kvalane nordover til oss for å beite. På havet kan vi blant anna sjå knølkval, spermkval og blåkval. Forskarar frå heile verda kartlegg kor mange kvalar det finst av ulike artar, vågekvalen er talrik og kan fangstast på hos oss. Forskarane har funne ut meir om grønlandskvalen, som nesten var utrydda. Den lever langs iskanten og kan bli 250 år gamal! I Tromsø får vi høyre at små planteartar reiser på kryss og tvers av jorda. Dei haikar med trekkfuglar, og lavartar har reist frå pol til pol. Dagens art er fisken knurr.

 • Friluftsmagasinet

  7. april - Friluftsmagasinet lurer Les mer på framtida for det naturbaserte reiselivet når klimaet forandrar på forutsetningane for opplevinga, me får spent forventning frå flogefiskaren si knytebu der han sit og forberedar sesongen, og så blir det praktiske tips til deg som sit bak rattet no på tampen av vinteren, det er framleis sesong for viltpåkjørslar og me forklarer kva du kan gjere for å unngå ulykker og ikkje minst kva du skal og må gjera hvis ulykka er ute likevel…

 • Naturens verden

  1. april - Han er oppfostra med Les mer sjark og synest dette er livet - vi legg frå kai i Bømlo for å dra garn og høyre meir om livet som fiskar. Det blir dramatisk om bord når eit beist av ein krabbe kjem opp med fiskegarnet og nesten knusar fiskarens peikefinger. Spekkhoggarar og knølkvalar omringa sjarken i Nord-Norge, naturopplevingar står i kø langs heile kysten for fiskaren vår. Ein Kirkenesmann var berre 19 år då han opna vinbar på Frogner, sidan har han jobba med hytter og naturturisme. No satsar han på ishotell. Dagens art er hare.

 • Friluftsmagasinet

  31. mars - Friluftsmagasinet feirar Les mer påske på ski, på slow-ski faktisk, i fjellheimen i dag. Me skal treffa ein kar som har blitt lei av at livet går for fort, og no tar Kjell Østerbø kontrollen over tid og retning tilbake, stavtak for stavtak. Me skal og til Tamokdalen i Troms med Tove Fugelsnes i dag, der står det nordlys, reinsafari og ishotell på menyen...

 • Naturens verden

  25. mars - Det er fullt av små Les mer regnskogar på Vestlandet, vi vandrar i ein av dei og får forklart skilnadane av ein biolog. I desse regnskogane lever det svært sjeldne lav- og moseartar som kan forsvinne frå verda om vi ikkje tek vare på dei. Grantre med gode eigenskapar blir avla fram på Vestlandet gjennom ein genbank og frøplantasje. Ulike gener gir best resultat. Hamsun vgs i Hamarøy har eit 3-årig studium der elevane lærer om friluftsliv, hausting, jakt og miljø, og fer på tøffe turar i naturen. Dagens art er blåskjel.

 • Friluftsmagasinet

  24. mars - Friluftsmagasinet er Les mer i dag på tur i bratte fjell for å få veta meir om korleis ein skal vera trygg i påskefjellet. Me skal og få høyra meir om ein gammal flyplass som skal gje ny friluftsgiv i Narvik og me skal få høyra meir om villrein, både om skrantesjuka og eit nytt forvaltningssystem for villreinstammene...

 • Naturens verden

  18. mars - Vi er på sjøen med Statens Les mer naturoppsyn langs kysten av Agderfylka. Målet er å verne hekkeplassar for sjøfugl ved å ta ut mink og sette ut fuglekassar. I Raet nasjonalpark møter vi ein flokk steinkobbar, ein av dei er uvanleg lys i fargen og får namnet «Snehvit». I Trondheim får vi høyre at mistelteinen lever i symbiose med lauvtre. I Norge er planten freda, men sørpå kan han ta over og øydelegge for vertstreet. Dagens art er fuglekongen, som er Norges minste fugl.

 • Friluftsmagasinet

  17. mars - Erik Eide frå Skiforeningen Les mer tek oss med på historisk skitur der han fortel om foreningen sine 135 år, skimeistring, friluftsliv og nasjonsbygging på ski. Han tek og eit oppgjer med den utagerande avslutninga etter Holmenkollrennet forrige helg. Tove Fugelsnes ser på store flokkar av ærfugl i Trondheimsfjorden.

 • Naturens verden

  11. mars - Allereie i februar startar Les mer våren lengst sør - i havet! Lenger nord startar oppblomstringa av algar, eller planteplankton, i mars og april. Dette dannar grunnlaget for alt liv i havet. Men det trengs nok lys, nok næringssalt og stabil sjø. Langs sjøbotnen veks det nye blad på taren, som mange artar treng for å overleve. På Ringvassøya skal vi møte ei som har fiska på isen i heile sitt liv, og som kosar seg blant høge fjell i vakker natur. Dagens art er nålefisk, den mest kjente av dei er sjøhesten.

 • Friluftsmagasinet

  10. mars - I dag er me på vandring Les mer på ei øy i Hordaland, på veg mot idyllisk klingande Svanevik. Men vika har ikkje alltid hatt eit så fint navn, får me høyra når seniorgruppa i Kvinnherad Turlag tar oss med på humørfylt tur i strandkanten. Tove Fugelsnes har vore ute på nordnorsk rypejakt heilt på tampen av sesongen, og til slutt i dag får me høyra kva me skal gjera om me er så uheldige å kjøra på vilt no når kulden bit og dyrene ofte er å finna langs vegen på jakt etter mat...

 • Naturens verden

  4. mars - Den krystallreine snøen Les mer startar som rusk i atmosfæren, blir oppfatta som kvit og er alltid sekskanta. Kvifor er det slik? Klimaendringa vi opplever gir meir nedbør, dette kjem som snø om det er kaldt nok. Det påverkar skiføret både på høgfjellet og i låglandet. Det raske klimaskiftet gjer også at havet stig, berre på Grønland smeltar det no 4000 tonn is - i sekundet! Vi skal også møte ein kar i Tamokdalen i Troms som rapporterer om skredfare og held vegen open gjennom vinteren. Dagens art er raudrev.