Kategorier

Naturens verden

I går · Arnøya - Under andre verdenskrig ble Arnøya i Nord-Troms, ytterst mot Lyngenfjorden og Lopphavet sentral i overvåkingen av tysk skipstrafikk. Norske og sovjetiske agenter holdt til i huler på den ulendte øya og rapporterte trafikken, som igjen resulterte at de allierte senket flere tyske skip. Agentene - eller partisanenene, som de også kaltes - var prisgitt hjelp fra lokalbefolkninga. Men i 1943 ble de oppdaget og flere ble henrettet av tyskerne. Arnøytragedien står for alltid risset inn i lokalbefolkningas minne. Vi blir med lokalhistoriker og pensjonert lærer, Kåre Nilsen, på en vandring i fotsporene til hjelperne og partisanene

Friluftsmagasinet

Lørdag 14. juli - Det kan fortsatt vere ein bøyg for mange fiske- og jaktglade jenter å entre eit mannsdominert miljø. Jentesamlingar er tingen! Vi møter kvinner i Norges jeger- og fiskarforbund i Vest-Agder, og prøvar fiskelykka på Odderøya i Kristiansand. Der høyrer vi om eigne jentekveldar på skytebana og andre aktivitetar, som dei håpar skal få fleire jenter til å bli med. Dei fortel også om spennande villsvinjakt i Polen og Sverige, om symjeturar i iskaldt vatn for å hente felt bever og om jentefellesskap på tvers av fylkesgrenser.

Naturens verden

8. jul · Måløy - I Måløy har dte kommet opp flere fargerike og store veggmalerier i sentrum. Det er et prosjekt for å sette farge på byebildet. Fiskerisamfunnet i Nordfjord ligger nær de rike fiskefeltene og var tidlig ute med moderne fiskeindustri. Men Måløys beliggenhet ble også sentral under andre verdenskrig. I romjula i 1941 våknet folk til et inferno som brøt julefreden. Det ble senere kjent som måløyraidet. I dag er det ikke mange sporene etter det i byen. Men snart kan du gå inn i et opplevelsessenter og bli tatt med tilbake til de dramatiske dagene. Ved bruk av filmer, lyd og lukt kommer man nær på opplevelsene folk hadde for 77 år siden. Mange lever av fiske. Men det er også mange som driver sportsfiske, og dersom alt faller på plass, kan man fiske etter makrellstørje med stang i Måløy

Friluftsmagasinet

7. juli - Ei av dei historiske vandrerutene som Turistforeininga og Riksantikvaren har laga rundt om i landet, er Brudleruta i Vest-Agder. Dette var ein gamal ferdaveg mellom Kvinesdal og Sirdal, her gjekk også brudefølgja over fjellet til kyrkja. Brudle betyr ikkje berre brudefølgje, men også ei rekkje med steinar lagt etter kvarandre på fjellet, ein for kvar person i følgjet. Det går to dramatiske segner frå før og etter svartedauden om korleis namnet blei til der Brudleruta startar i Kvinesdal. I ein skjerma dal med fiskevatn og elver, grassletter og bærlyng, ligg Atlakstølen. I fjella er det ryper, elg og småvilt. På ein kaffipause langs den historiske Brudleruta kjem vi også inn på eit godt myggmiddel, som eigentleg er kløstillande salve. Vel oppe på fjellet får vi endeleg sjå brudlene, eller steinrekkjene, som eit mektig minne om farne tider.

Naturens verden

1. jul · Værøy - Værøy er en av de ytterste øyene i Lofoten. Her er det fiskeri og tørrfiskproduksjon som preger samfunnet. Men opp gjennom årene har også fangst av fugl vært viktig for hosholdningene. Lundefugl var viktig som mat og innkomme for folk på Værøy, og det førte frem blant annet den helt spesielle lundehunden - som har sitt opphav på Værøy. Men også andre og mer dramatiske fangster fant sted på Værøy. Gjennom flere hundre år fanget de ørn, og det med bare nevene. Bli med til øya ute i havet som også inspirerte maleren Theodor Kittelsen.

Friluftsmagasinet

30. juni - På tur med DNT Lillehammer. Vi hører om setre som blir hytter, om Milorg og gutta på skauen, om ny turbok med 70 turar i Oppland og vi besøker Jacob Weidemann sin heim Ringsveen.

Naturens verden

24. jun · Træna - Ytterst på Helgeland er Træna kommune, med i underkant av 500 innbyggere. Træna består av mer enn 400 øyer holmer og skjær. I dag er det bosetning på tre av øyene. Selvær er den nordligste øya i kommunen med bosetning. Her bor det i underkant av 60 personer. Men i sommerhalvåret mer enn dobles folketallet. Stor dugnadsånd og pågangsmot blant innbyggerne, er den viktigste årsaken til at øysamfunnet er i stadig utvikling. Her ute bor familier med dype røtter i Selvær. Hit har også folk fra andre steder i landet funnet veien og slått seg ned. Vi møter noen av dem i dette programmet.

Friluftsmagasinet

23. juni - I dag er Friluftsmagasinet på turein gjeng dugnadsfolk frå Vennesla Jeger og Sportsfiskeforening. Dei prøver å rydda opp etter at nokon har sett ut gjedde i vatna i Vennesla. Me får og høyra siste nytt om skrantesjuke på villrein...

Naturens verden

17. juni - Garden Oppheim i Hallingdal har vore i slekta i fleire hundre år, no satsar dei på sauer og lokalmatproduksjon. For å få sauerasen Valais Blacknose til Noreg, importerte dei befrukta egg og opererte dei inn i sauene sine. No har dei 5 lam! Desse skal bli livdyr, dei andre sauene blir til biffar og spekemat i splitter nye lokale på garden, og tørka og speka på loftet. Den 22. juni opnar turistforeiningshyttene for sommaren, og på dei største får fjellfolket servert heimelaga tradisjonsmat. Dagens art er rødknapp.

Friluftsmagasinet

16. juni - I dag er Friluftsmagasinet på tur med lærarar som skal læra. Dei skal bli tryggare på å vera ute i naturen, og målet er at dei skal ha elevane meir med ut i neste omgang. For dei fleste fag blir betre i naturen, meiner Karspar Skjulhaug frå Turistforeningen. Me og skal vera med Tove Fugelsnes på dugnad på Gjevilvasshytt ei veka før sesongstarten der...

Naturens verden

10. juni - Du kan dyrke grønsaker og urter både i hagen og på bybalkongen, og den beste jorda lagar du sjølv ved å kompostere avfallet ditt. Poteter kan du fint dyrke i sekkar, kvitløk og salatar er greie å få til, og jordskokk kan haustast om vinteren. I botanisk hage nyt vi sterke, gode lukter og fargeglade blomar på urter og medisinplanter. Men ver varsam med dei giftige... I skogen i Straumsnes har dei planta og bygd i hageparadiset sitt i 30 år. No har dei sju hus og stadig nye prosjekt. Dagens art er størje, som et seg opp på makrell før ho fer sørover for å gyte.

Friluftsmagasinet

9. juni - Friluftsmagasinet er i dag på topptur i særdeles turvant selskap, Morten Helgesen har vore på fleire toppar enn dei fleste, og tek oss med på Bitihorn, inngangen til Jotunheimen i dag, i lag med ein sprek gjeng ungdommar. Tove Fugelsnes er og på fjelltur i dag, men på noko meir tilrettelagt sti, nemleg sherpatrappene på Oterøya.