Dokumentar/fakta

Dokumentar/fakta

Sist sendt

 • Ekko-gjenhør

  I går · Ekko - Gjenhør fra formiddagens Les mer sending.

 • Museum - P1+

  I går · Museum - Et program om Les mer norsk historie. Ved Øyvind Arntsen.

 • Ekko

  I går - * Bør me ete avokado? Danske Les mer butikkar slutta å selje avokado frå Petorca-området i Chile, etter at det viste seg at dyrkinga av dette bæret medfører uttørking av jorda rundt plantasjane. * Dragen vaknar: miljøproblem i Kina 2017 (4:5). Er Kina villige til å gjere dei grepa som må til for å få bukt med verdas miljøproblem? * Sennep, ketchup og insekt som forsvinn. Når sennepen begynner å smake tamt, og jordbæra blir små, kan det skuldast at insekt har forsvunne? * Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirleg utskorne draktspenner i gull og sølv for 1500 år sidan.

 • NRK for 50 år siden - P1+

  Søndag 22. okt · NRK for 50 år Les mer siden - Vi tar et tilbakeblikk på hva som ble sendt i NRK på denne tiden i 1967. Gunnar Nygård var en av pionerene i NRK. Han var opprinnelig utdannet telegrafist, men var tidlig med da radiosendingene startet opp i Norge. Ved krigsutbruddet i 1940 fulgte han regjeringen til USA, og ble der til 1945. Han fikk kongens fortjenesrtemedalje i 1964 for sitt virke i radioen. Vi hører ham under vignetten Min Middagsstund.

 • Ekko-gjenhør

  Søndag 22. okt · Ekko-møtet - Her Les mer finner du repriser fra hovedsendingene til Ekko

 • Ekko-gjenhør

  Lørdag 21. okt · Ekko Helg - Gjenhør Les mer fra formiddagens sending.

 • Museum

  Lørdag 21. oktober - Reformasjonen Les mer i Norge virket ikke. Mens det i Danmark ble framgang og optimisme var det først og fremst misnøye og nostalgi som preget Norge. - I Danmark mente biskop og konge at man måtte gå forsiktig fram i Norge, så det ikke skulle bli opprør. Norge var et «luthersk ville vesten», sier professor Arne Bugge Amundsen. – Den katolske kirken var en hverdagskirke, sier historiker Øystein Rian. Det var kirker over alt, de var åpne hele døgnet og folk kom og gikk. Omtrent som supermarkeder i dag. Folk kunne be til sine helgener i sidealterne, ofre gaver og leve sine liv i kirken. Etter reformasjonen ble de fleste kirker stengt og den lutherske kirkeordning virket fjern for folk flest. De vendte seg bort fra kirken og fortsatte med en slags «undergrunnskirke» hvor mange av de katolske ritualene overlevde i flere hundre år. - Språkskiftet fra norsk til dansk var allerede ferdig før reformasjonen, sier språkforsker Ivar Berg, som minner om at den eneste, norske helten i det danske statskuppet var biskop Olav Engelbrektson. – Men han skrev på dansk, sier Berg. I MUSEUM forteller også professor Arne Bugge Amundsen om hvordan teologer og historikere har sett på reformasjonen gjennom de fem hundre årene som har gått. Noen mente det var Guds straffedom og at det snart var på tide med en ny reformasjon. Men først og fremst må man si at det tok minst 250 år før Norge ble luthersk. Det skjedde først med pietismen, sier Bugge Amundsen. Tatt opp på et seminar på Lysebu, arrangert av Fondet for dansk-norsk samarbeid 12-13/9 2017.Programleder Øyvind Arntsen

 • Norske skipsforlis

  Lørdag 21. oktober - Den 4 desember Les mer 1892 forliser seilskipet Stanley ved Bamblekysten i Telemark. Kaptein Arnt Høegh Larsen redder seg i land på en liten holme. Hvordan skal han overleve den iskalde desembernatten? Dette er historien om kapteinen som nekter å sette seg ned for å dø og hans kone som venter hjemme med fire barn.

 • Røverradion

  Lørdag 21. oktober - Når mamma Les mer sitter inne

 • Ekko

  Lørdag 21. okt · Ekko Helg - Hersketeknikker: Les mer Kommunikative strategier på fint, hersketeknikk på folkemunne. I snart 40 år har vi hatt et navn på det. Ekspertisen sitter klar i Ekko-studio Gatekrigeren Arild Knutsen - aktivisten som tråkker Oslos gater, sent og tidlig for å hjelpe narkomane, men som selv prøver å lære seg å leve et liv uten rus. HIV og jakten på pasient null – siste del av serien om kjønnsykdommenes historie - om da AIDS-en kom Radiodokumentar: Det er et spøkelse i likningen, dr. Nash! Del 2 -Hvor tett henger galskap og genialitet sammen?

 • Verdibørsen

  Lørdag 21. oktober - Japan tok Les mer imot 3 flyktninger første halvdel av 2017. Hvorfor denne motviljen med å ta imot "nye landsmenn"? Filosofene om høflighet og anstendighet. Hva kan man kreve av oss? Jesus fra Nasaret- mislykket profet eller Guds sønn? Historiker prøver å finne ut av dette ved hjelp av historiefaglige metoder.

 • Radiodokumentaren

  Det er et spøkelse i likningen, Les mer dr. Nash! (2:3) - På vei hjem fra Abelprisutdelinen i Norge døde den geniforklarte matematikeren John Nash. I sin siste forelesning sa han at han var på sporet av en ligning som ville endre vår forståelse av verden. Hva om han hadde rett?