Kategorier

Verdibørsen

I går - Et barneskirenn i Haugesund i 1979 ble til et dikt. Sammen med diktet «Nummer 59» av Ingvar Moe følger resultatlisten til skirennet. Diktet heier på sistemann Jarle, som velger et bedre spor, utenfor løypa. «Jakten på Nummer 59» er en jakt etter meningen med diktet – og fortellingen til guttene. Og særlig diktets helt Jarle, Nummer 59. Å finne han skal vise seg å være alt annet enn enkelt.

Radiodokumentaren

Hele historien - Justismordet på Fritz Moen (1:3) - På slutten av 1970-tallet rystes Trondheim av drapene på to 20 år gamle kvinnelige studenter. Søkelyset havner på Fritz Moen. Han tilstår drap i avhør, men er døv og har store talevansker.

Gjest i P1+

I går · Erik Hillestad -

Verdibørsen

Onsdag 17. april - Kan et brev fra paven redde miljøet? Og har paven noen myndighet i Kvalsund Pavens brev om at moder jord må gå foran det meste må få innflytelse i Norge mener statsviteren William Lafferty. Marina Abramovic: Om smertens meningsfulle kraft. Påsken er bundet til Jesu lidelseshistorie. Det er dypt menneskelig å gjennomleve smerte og å gjenoppleve smerte sier Abramovic.

Ekko

Onsdag 17. april - Hvorfor bestemmer gud(er) hva vi skal spise? De fleste store religioner har klare regler for hva vi kan spise og IKKE spise. Men hvorfor det? Påsken, ensomhetens høytid Fordi så mye lukkes og låses og mange av de daglige kontaktene forsvinner, er påsken ensomhetens høytid i Norge. Kjetterlandsbyen 3:4 Vi skal tilbake til vår kjetter-landsby i Pyreneene for 700 år siden, og dagens tema er alkohol, løsmunnethet og mistenksomhet. Alternativ påskeferie Er du en av dem som kunne tenke deg å tilbringe påsken et helt annet sted enn hjemme? Gunnar Garfors har noen konkrete tips til deg. Glemte påskeskikker: påskeegg og påskehare Vi skal denne gang se nærmere på ting mer knyttet i dagens påskeskikker, blant annet får vi historien om påskeharen og påskeegget.

Radiodokumentaren

Falk mot verden - Falk er en 22-åring som verken vil være mann eller kvinne. Å komme fram til det, har vært en lang og forvirrende prosess: Fra å prøve å være jente, til gutt, til ingen av delene. Stadig flere vil ut av mann- og kvinnebåsen, og Falk har bestemt seg for å leve helt utenfor de to kjønnskategoriene. Hva skjer når du har kommet fram til hvem du er, men verden rundt har problemer med å forstå det?

Radiodokumentaren

Hele historien - Alexander Kielland, oljeplattformen som veltet (3:3) - 27. mars 1980 veltet boligplattformen Alexander Kielland med 212 personer om bord. Radiooperatøren om bord klarte å sende ut en kort MayDay før strømmen gikk. Nordsjøens størst redningsaksjon ble øyeblikkelig igangsatt. Været var dårlig med mye vind og bølger opp mot ti meter høye. Temperaturen i vannet var omkring tre grader. 123 mennesker omkom.

Museum

13. april - Runesteinen på Kuli - Grubleseminar om «Norges dåpsattest» På runesteinen på Kuli står det at bautaen ble reist da «kristendommen hadde virket 12 vintre i Noriki». I hvert fall er dette runeforsker Jan Ragnar Haglands tolkning. - Men det er ikke sikkert det er riktig, sier Hagland, som argumenterer både for og imot sin tolkning av teksten på runesteinen. Dette er også metoden for alle grubleseminarer, sier grubleveteran Morten Stige. Denne gangen er det ikke en middelalderkirke, men den helt spesielle runesteinen som ble reist en gang rundt år 1000 på øya Kuli mellom Edøy og Smøla på Nordmøre\ som er fokuspunktet for grubleseminaret. Forskere med forskjellige fagområder kommer sammen i sin egen fritid for å prøve idéer og tanker mot hverandre. Og kanskje blir det en bok til slutt. Det er ordet «Noriki», eller kanskje «Nordveg» som er ett av grublepunktene. Hva kalte man de geografiske områdene langs hovedleia før navnet gikk over til å betegne en politisk enhet, et land, et rike. Og var det aller eldste navnet «Leithland», slik det fremstår i irske kilder fra 850-tallet ? I MUSEUM forteller språk- og stedsnavnforsker Arne Kruse om sine teorier. Et annet hovedpunkt i grubleriene er om det står at kristendommen «har virket» i 12 vintre eller om det ganske enkelt slås fast at det er 12 vintre siden kristendommen kom til «Noriki». Det ene er en faktaopplysning, det andre er et sterkt utsagn, nærmest en PR-erklæring. Særlig siden hele den ene flatsiden av bautaen er preget av et stort, kristent kors. Årringsdateringer Terje Thun fra NTNU, en av Nordens fremste forskere på årringsdateringer og dendrokronologi forteller i MUSEUM om hvordan det lenge var umulig å komme fram til en eksakt datering av de trestokkene som er funnet i myra like ved stedet der man tror Kulisteinen ble reist. - Først trodde jeg det var Svartedauden, sier Terje Thun. I en lang periode på 1200 og 1300-tallet går byggevirksomheten kraftig tilbake, og da blir det vanskelig å finne tømmer og bygningsmaterialer man kan sammenligne i årringsdateringene. Men nå har vi tettet dette hullet og vi kan si temmelig sikkert at trebroen i myra like ved Kulisteinen ble hugget i året 1003, sier Thun. -

Hva skjer?

Søndag 14. apr · Hva skjer med landet vårt, Ottar Brox? - I mer enn 50 år har samfunnsforsker Ottar Brox, gjennom sine banebrytende arbeider, satt premisser for viktige deler av samfunnsdebatten i Norge. Men førte det til forandringer i samfunnet? Hva skjer møter i dag Ottar Brox. Programleder er Per Kristian Olsen.

Museum

Onsdag 17. april - De levende døde - Lepraens historie i Norge Sammensatt program fra 2001 og 2009 I 1857 sto Pleiestiftelse nr 1 ferdig i Bergen. I tillegg var Reitgjerdet ved Trondheim nettopp bygget som leprasykehus og man hadde Reknes i Molde pluss et eget forskningssykehus for lepra i Bergen. Allerede før reformasjonen var St.Jørgens hospital et hjem for spedalske. – Dette er den største satsingen noensinne i Norge på å utrydde en sykdom, sier professor i forebyggende medisin, Lorentz M Irgens. Stortinget vedtok flere lover om isolasjon og behandling, men selv om Armauer Hansen ble berømt for å finne leprabasillen, var det ingen kur mot sykdommen. – Lepra er en immunsviktsykdom som forutsetter proteinmangel og flere andre betingelser, sier Irgens, som i MUSEUM viser fram det originale laboratoriet til Armauer Hansen, som fortsatt oppbevarer originale kroppsdeler på sprit fra leprapasienter. På Vestlandet fikk tusenvis av nordmenn denne diagnosen, og allerede før reformasjonen ble det bygd et eget sykehus for spedalske i Bergen, etter hvert kjent som St.Jørgens hospital. I dag står hospitalet intakt slik det var fra 1700-tallet, med sovesaler, driftsbygninger og en egen kirke. Og det var på bakgrunn av forskningen på St.Jørgens at leprabasillen endelig ble funnet. Dette programmet er en redigert versjon av to programmer.SZendt i påsken 2019.04.04 Programmet om St.Jørgens ble sendt i 2001 og programmet fra Pleiestiftelsen ble sendt i 2009. Programleder Øyvind Arntsen

Verdibørsen

Tirsdag 16. april - Evig pine, satan og svovelvinder. Helvete er et dystert sted. Disse makabre forestillingene lever i beste velgående i filmenes verden og i boken Den Guddomelige Komedie som kommer i stadig nye oversettelser, men i Den norske kirken er helvete ikke lenger med i søndagspreken.