Sametingspresidentens nyttårstale

01.01.2021 · 10 min