En landsby i Krawonia

11.11.1993 57 min

Et hyperaktuelt hørespill av Arne Willy Dahl: Scenen er en norsk krigsrett i Krawonia. En norsk bataljon deltar i en multinasjonal styrke etter anmodning fra FN, for å bringe fram forsyninger med makt til en by omringet av separatistbevegelsen KFL. Som ledd i operasjonene angriper bataljonen KLF-stillinger ved landsbyen Plinsk, men angrepet går også utover et barnehjem som ikke er evakuert. Den norske bataljonsjefen blir tiltalt for uaktsomt drap og overtredelse av Geneve-konvensjonen. Instruktør: Steinar Berthelsen. Teknisk regi: Arne Barca. De som er med: Ivar Nørve (Oberstløytnant Rune Midtåsen), Per Christian Ellefsen (Kompanisjef Petter Hagen), Karl Sundby (Løytnant Reidar Amundsen), Erik Hivju (Krigsdommer Fred Høyland), Helge Winther-Larsen (Meddommer Vidar Johnsen), Svein Erik Brodal (Meddommer Carl Olav Lund), Trond Brænne (Krigsadvokat), Lasse Lindtner (Forsvarer), Liv Bernhoft Osa (Journalist Astrid Vindfjord). Ellers medvirker: Renata Mauer, Kalle Øby, Paul Ottar Haga, Paul Duc Mai-The, Øystein Røger, Ingar Helge Gimle og Oddvar Helland.

Medvirkende

Forfatter:
Arne Willy Dahl
Lyddesigner:
Arne Barca
Regissør:
Steinar Berthelsen
Skuespiller:
Erik Hivju
Skuespiller:
Helge Winther-Larsen
Skuespiller:
Ivar Nørve
Skuespiller:
Karl Sundby
Skuespiller:
Lasse Lindtner
Skuespiller:
Liv Osa
Skuespiller:
Per Christian Ellefsen
Skuespiller:
Svein Erik Brodal
Skuespiller:
Trond Brænne