Der pesta drog

29.09.1980 31 min

Et hørespill av Johannes Heggland. Vi er på sørvestlandet hausten 1349. Eit skip kom med pesta til Bergen, og derifrå spreide sjukdommen, kalla svartedauden, seg til bygdane ikring. Dei to borna, Selja og Varald, rømmer frå heimane deira og møtest i skogen. Instruktør: Odd Jan Sandsdalen. Teknisk regi: Robert Jørgensen. Med: Bjarne Andersen (Forteller), Trine-Line Biong (Selja), Erik Lie (Varald), Bjørn Jenseg (Gudleik), m.fl. Sendt i skoleradioen.