Amerikaturen

08.07.1971 59 min

Hørespill av Odd Selmer som gjengir inntrykk fra en tenkt reise til USA. Fortellingens talerør er et menneske som i tanker og følelser har akseptert et livsmønster som skremmer. Ytterpunktene i dette livsmønsteret skaper følelser som apati og aggresjon. Uoverkommelige kløfter springer fram mellom grupper med ulikt livssyn. "Når man ikke lenger kan snakke sammen, da er det ingen annen utvei enn dynamitt og brann", sier hovedpersonen, den unge forretningsmannen John. Instruktør: Gerhard Knoop. Teknisk regi: Sture Bakke. I rollene medvirker blant andre: Lars Nordrum (John), Grete Nordrå (Else), Thea Stabell (Lillian) og Knut Risan (Marcello). Odd Selmer fikk Nordisk hørespillpris 1971-72 for Amerikaturen.

Medvirkende

Forfatter:
Odd Selmer
Lyddesigner:
Sture Bakke
Regissør:
Gerhard Knoop
Skuespiller:
Edel Eckblad
Skuespiller:
Georg Richter
Skuespiller:
Grete Nordrå
Skuespiller:
Henki Kolstad
Skuespiller:
Knut Risan
Skuespiller:
Kyrre Haugen Bakke
Skuespiller:
Lars Nordrum
Skuespiller:
Leif Skarra
Skuespiller:
Rolf Arly Lund
Skuespiller:
Thea Stabell