Filosofpanelet

19.08.2017 · 25 min

De voldelige sammenstøtene i Charlottesville i Virginia i USA har satt søkelyset på ytringsfriheten: Skal virkelig også nazister ha ytringsfrihet? Ved Aase Cathrine Myrtveit.