Vegetarianisme - trend eller paradigmeskifte?

27.08.2017 27 min

Ved Jan Erlend Leine i Verdibørsen-redaksjonen.