Men hempen glapp – Ibsen og Grieg i fritt fall

24.02.2013 49 min

To skuespillere, to jazzmusikere, en sanger og en pianist i samarbeid med instruktøren og lyddesigneren improviserer frem et annerledes lyddrama.

Medvirkende

Forfatter:
Henrik Ibsen
Komponist:
Edvard Grieg
Lyddesigner:
Terje Hellem
Produsent:
Mette Sapiraa
Regissør:
Else Barratt-Due
Skuespiller:
Cecilie Barratt-Due
Skuespiller:
Jarle Vespestad
Skuespiller:
Jørgen Mathisen
Skuespiller:
Lasse Kolsrud
Skuespiller:
Trude Helen Binderø
Skuespiller:
Unn Vibeke Hol