Stortingets jubileumsmarkering

15.05.2014 · 27 min

Gjenhør.