Odvar Nordli går av som statsminister

29.01.1981 20 min

Fra pressekonferansen der Nordli informerer om sin avgang. 'Det blåser kaldt på toppene'.

Medvirkende

Medvirkende:
Odvar Nordli
Omtalt:
Odd Einar Andersen
Omtalt:
Reiulf Steen
Omtalt:
Tor Aspengren
Reporter:
Arne Strand
Reporter:
Bjørn Hansen
Reporter:
Geir Helljesen
Reporter:
Herbjørn Sørebø
Reporter:
Håvard Narum
Reporter:
Terje Svabø