Gro Harlem Brundtland valgt til ny formann i Arbeiderpartiet

03.04.1981 8 min 41 sek

Reportasje fra Arbeiderpartiet sitt landsmøte på Hamar.

Medvirkende

Medvirkende:
Einar Førde
Medvirkende:
Gro Harlem Brundtland
Medvirkende:
Guttorm Hansen
Medvirkende:
Reiulf Steen
Medvirkende:
Thorbjørn Berntsen
Medvirkende:
Tor Halvorsen
Medvirkende:
Trygve Bratteli
Omtalt:
Arne Strand
Omtalt:
Einar Førde
Omtalt:
Gro Harlem Brundtland
Omtalt:
Gunnar Berge
Omtalt:
Håvard Narum
Omtalt:
Ivar Leveraas
Omtalt:
Kjell Lokvam
Omtalt:
Reiulf Steen
Omtalt:
Stein Gauslaa
Omtalt:
Øyvind Grosvold
Programleder:
Stein Gauslaa
Programleder:
Øyvind Grosvold