Distriktsprogram - Sogn og Fjordane, sesong: 201401