Distriktsprogram - Møre og Romsdal (radio), sesong: 201806