Øyeblikket

Du husker ikke dager, men øyeblikk. Noen av disse avgjør resten av livet - på godt og vondt. Er det bare tilfeldig?

Fredsprisens bakside

03.01.2023 34 min

I 30 år plaget krigsminnene fra Libanon Ole Vikre så sterkt at han ikke ville leve. Til slutt måtte han saksøke Norge for å bli trodd.