Verdibørsen

Ideer og dilemmaer som utfordrer og gir deg nye tanker om samfunnet , vår historie og tiden vi lever i.

Er menneskeverdet modent for endring?

13.08.2019 · 28 min

Bør synet på menneskeverdet moderniseres? Bør vi kanskje forkaste fornuften som grunnpilar for menneskeverdet og for menneskets unike forrang? Bør "sårbarhet" brukes som ny fellsnevner? Hvor vil det i så fall det føre oss i vår moralske håndtering av dyr, planter og miljø? Medvirkende: Dag Hareide, idehistoriker og forfatter samt Odin Lysaker, professor i etikk ved Høgskolen i Agder. Ved: Karen Frivik