Verdibørsen

Er menneskeverdet modent for endring?

Seriebeskrivelse

Verdispørsmål i vår tid: Såvel etiske, moralske, politiske som filosofiske og religiøse sider av livssyn og samfunnsliv. I redaksjonen: Aase Cathrine Myrtveit, Zofia Paszkiewicz, Karen Frivik, Olav Njaastad, Jostein Gjertsen.

Episodebeskrivelse

Bør synet på menneskeverdet moderniseres? Bør vi kanskje forkaste fornuften som grunnpilar for menneskeverdet og for menneskets unike forrang? Bør "sårbarhet" brukes som ny fellsnevner? Hvor vil det i så fall det føre oss i vår moralske håndtering av dyr, planter og miljø? Medvirkende: Dag Hareide, idehistoriker og forfatter samt Odin Lysaker, professor i etikk ved Høgskolen i Agder. Ved: Karen Frivik

Tilgjengelig i:
Verden
Publisert:
13.08.2019
Varighet:
28min 14s