Verdibørsen

Sau og mann - hand i hand

Seriebeskrivelse

Verdispørsmål i vår tid: Såvel etiske, moralske, politiske som filosofiske og religiøse sider av livssyn og samfunnsliv. I redaksjonen: Aase Cathrine Myrtveit, Zofia Paszkiewicz, Karen Frivik, Olav Njaastad, Jostein Gjertsen og Jan Erlend Leine.

Episodebeskrivelse

Sauer er ålreite dyr, heter det. Det spørs om sauer syns mennesker er ålreite dyr, de lever stort sett livene i fjøs eller utmark for å gi oss ull og kjøtt. En gang levde vi sammen, i bronsealderen bodde mennesker og dyr under samme tak, vi ble gravlagt sammen, og dyrene var viktige bindeledd mellom mennesker og gudene. Arkeolog Kristin Armstrong Oma har skrevet mye om forholdet mellom dyr og menneske. På veien fra bronsealder til dagens samfunn har noe skjedd i dette forholdet – med humanismen havne mennesket i sentrum, og dyrene blir redusert til våre tjenere. Oma ga i sommer ut boka "The Sheep People" - sauefolket, der hun ser på det prehumanistiske samfunn med dyrets blikk. Og det hun ser da er sau og mann, hand i hand.

Tilgjengelig i:
Verden
Publisert:
08.11.2018
Varighet:
19min 58S