Urix på lørdag

Utenriksredaksjonens lørdagsmagasin med aktuelle saker, analyser, utenrikskommentaren og korrespondentbrevet.

28.12.2019 Urix på lørdag

28.12.2019 56 min

Året oppsummeres i denne utgaven av Urix på lørdag.