Urix

Bli med ut i verden. Hør historiene og få forklaringene fra Norges største utenriksredaksjon.

28.12.2019 Urix på lørdag

28.12.2019 56 min

Året oppsummeres i denne utgaven av Urix på lørdag.