Urix

Bli med ut i verden. Hør historiene og få forklaringene fra Norges største utenriksredaksjon.

03.09.2022 Urix på lørdag

03.09.2022 56 min

* Det er under ein månad igjen til presidentvalet i Brasil, der ei spesiell veljargruppe kanskje kan bli heilt avgjerande. * Krig, tørke og inflasjon fører på ny til stor matmangel i fleire land. Korleis blir eit samfunn endra når millionar av innbyggjarar ikkje får i seg næring? * I ein amerikansk innsjø har klimaendringar og tørke ført til at mørke hemmelegheiter dukkar opp frå djupet. * Me skal også innom Storbritannia, som på måndag får ny statsminister, me skal til Christiania i København som står framfor store endringar, og me skal lære meir om russisk propaganda. * Og korrespondentbrevet handlar om alt det som mora til ein sjuandeklassing i Washington DC er nøydd til å tenke på.